اخبار › تعطیلی اجراهای تئاتر مولوی به مناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع)
۰۸ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، کلیه نمایشهای مرکز تئاتر مولوی، در روز جمعه 11 مردادماه، به دلیل مصادف شدن با شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) تعطیل می باشد.

همچنین اجرای نمایش «آئورا» در روز پنج شنبه 10 مرداد در ساعت 17 و نمایش «پپ» در ساعت 18:45 خواهد بود.