اخبار › تعطیلی اجراهای مرکز مولوی به مناسبت شهادت امام زین العابدین
۰۱ مهر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، کلیه نمایشهای مرکز تئاتر مولوی، در روز سه شنبه 2 مهرماه، به دلیل مصادف شدن با شهادت حضرت امام زین العابدین تعطیل می باشد