برنامه ها › بانو آئویی
: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰ آبان ۱۳۹۸
: ۲۰:۰۰
: فاطمه بختیار
: یوکیو میشیما
: سالن کوچک
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/

بازیگران: فائزه بختیار، امید اشرفی و رابعه سلیمانی   دراماتورژ:دکتر سهیلا نجم  طراحی صدا و آهنگساز: مهدی بهبودی : فاطمه بختیار

: مهدی بهبودی
: افسانه قلی زاده
: علی کج باف
: هستی خاندائی
: فائزه بختیار
: مهدی بهبودی
: هستی خاندائی
: فاطمه دلیری
: رکسانا دهری
: حسن شعیبی، محمدحسن بنده خدا
: سید محسن رفعتی
: ابوالفضل کاوندی
: علیرضا لرک
: فائزه کسایی، نسترن نوشاد

- برداشتی آزاد از نمایشنامه «بانو آئویی» اثر یوکیو میشیما