برنامه ها › مرثیه ای برای ژاله م و قاتلش
: ۲۰ دى ۱۳۹۸ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
: ۱۸:۰۰
: میلاد فرج زاده
: میلاد فرج زاده
: سالن اصلی
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/


: (به ترتیب ورود) صبا سرور، سپهر زمانی، الهام جدی، علی پوراحمدیان، فرنوش نیک‌اندیش، رضا مرشد
: بهروز محمودی

: آرمان خوزستانی
: مسعود تفقدی
: امیرحسین اکبرزاده
: سپهر امیدوار
: پوریا قنبری
: پدرام رضوانی
: نیلوفر مرسل‌وند
: پوریا قنبری
: زهرا شریفی
: ندا کاوندی

یادداشت کارگردان :
مرثیه‌ای برای ژاله.م و قاتلش چهره‌ی مرگ من است...مرگی که هم دورنما را نشان می‌دهد، هم جزئیاتی خیلی جزئی مثل لغزیدن اشکی هرچند کوچک و ناگهانی...ما همه وظیفه‌‌ای به‌ دوش می‌کشیم و من وظیفه‌ی خود می‌دانم که چهره‌ی مرگم را در کشاکشِ واکنش نشان دادن به جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنیم و تاریخی که پشت سر نگذاشته فراموش می‌کنیم به شما نشان دهم...
بی شک بستر داستان ابوتراب خسروی بهترین قالب برای نشان دادن این چیز‌ها بود...به قول براهنی: «هر روز گفتن این چیزها برایم از روز پیش دشوار تر شده است» و حتی دقیق تر به قول نگارنده‌ی داستان: «بعضی چیز‌ها به اراده‌ی نویسنده نیست.