برنامه ها › نمایش «مشق شب»
: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
: ۱۹:۰۰
: امیر نجفی
: امیر نجفی
: سالن اصلی
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/mashgheshab2

: امیر نجفی
: رضا محمدخانی، نیکان راست‌قلم، علیرضا حق‌پرست، سمیرا نجاری، علی چاقوچی، یگانه رجبی، برسام نوری

: سارا بهرامی، مهدی اسدی
: پوریا اخوان
: محمدرضا رحمتی
: امیر نجفی
: مهدی اشنا
: حامد رسول‌آبادی

خانواده ای برای خوردن شام سال تحویل دور یک میز جمع شده اند

علاقه مندان می توانند برای دیدن نمایش «مشق شب» هرشب به جز شنبه ها ساعت 19  به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.