برنامه ها › نمایش میمون
: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
: ۲۰:۰۰
: وحید رهجوی، حسین ملکی
: وحید رهجوی، حسین ملکی
: سالن کوچک
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/meymoon

: بهنام حسنپور


: عارفه هوشیدری
: ریحانه گنجی، آذین امیری
: علی رحمانی
: ج. شکرزاده
: آتوسا امینی، محمد غلامی

علاقه مندان می توانند برای دیدن نمایش «میمون» هرشب به جز شنبه ها ساعت 20 به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.