برنامه ها › پنهان خانه پنج در
: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
: ۲۰:۰۰
: آرش فلاحت پیشه
: حسین کیانی
: سالن اصلی
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/

: حسین کیانی
: محمد امیریاراحمدی
: آرش فلاحت‌پیشه
: کوشا ابراهیمی، مریم بهشتی، حمید باهوش، علیرضا رشیدی، مائده شهوازیان، سارا علاقمند، سارا فتحی، آیدا نوروزی

: امین محمدی
: سیدجوادحسینی
: پریدخت عابدی‌نژاد
: سینا ییلاق‌بیگی
: احسان فلاحت‌پیشه
: محمد اسلامی
: سیدامین میری
: امین منتظری
: مرتضی حقیقت‌بیان
: پدرام سلیمانی
: کوثر مرادی
: کامران کندی
: احمد نگهبان، مژده زادمهر
: کامران کندی، محمدصالح محمدی
: محمد اسلامی
: سعید جمشیدی پور
: فاطمه امین‌الرعایا
: شکرانه کریم
: شیما مهدوی
: فریبا کامران
: محمد حسن درباغی فرد
: فرحناز معصومی، پگاه میرشجاعی
: امیرحسین بابائیان، مصطفی طباطبایی
: احمد بابائیان، مصطفی جمالی، محمد حسن درباغی فرد، حمید برنا، فرزاد چوپانی، محمد کیالها
"درس اول این بود که نترسید از آنچه با آن می ترسانند، در زمانه‌ای که آگاهی برای زنان جرم محسوب می‌شد عطری جان منزل خود را وقف آموزش و تحصیل زنان کرده که مردان، شوهران، گزمه‌ها و درآخر بیگانگان و مغول‌ها بر آنها وارد می‌شوند و هر بار به ترفندی باید ایشان را مغلوب سازند.