برنامه ها › پینوکیو
: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۷ آذر ۱۳۹۸
: ۱۹:۰۰
: محمدرضا محمودی
: محمدرضا محمودی
: سالن اصلی
:  ۳۰,۰۰۰


:  http://www.tiwall.com/store/

: (به ترتیب حروف الفبا) صادق برقعی، علی تاریمی، پارمیدا حسینی، گل آرا غفرانی، نرگس نیک سیرت
: حمیدرضا زبیر

: شهاب محمودی
: نرمین اسماعیل زاده رهبری
: آوا صالحی
: محمدرضا محمودی
: سعید غفاری
: پدرام رضوانی
: سجاد بهرامی
: سحر آشتیانی
: مریم مجد
: آیه فیلی
: سارا ثقفی
: شهاب محمودی

- نمایش برگزیده بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران
- تقدیر طراحی صحنه
- کاندید طراحی نور
- کاندید نویسندگی
- کاندید کارگردانی 
از بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران